Construire comunitară în Belciugatele și Dor Mărunt

Asociaţia ArhiPera îşi propune să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale grupurilor vulnerabile aflate în sărăcie extremă prin intermediul unei abordări integrate. Fiecare casă pe care o construim este unică şi contribuie la creşterea stimei de sine a familiei precum şi la sentimentul identităţii.
Membrii familiilor iau parte la procesul de proiectare participativă, lucrând împreună cu arhitectul și adaptând proiectul la propriile nevoi și obiceiuri. Aceștia se implică în postura de constructori, ca parte a procesului aferent de empowerment, obţinând calificări în meserii cum ar fi zidar, tâmplar etc. Materialele de construcţie sunt locale şi aplicăm tehnologii cu
care localnicii sunt familiarizaţi. Atunci când se aplică tehnologii moderne, cum ar fi izolaţia termică, localnicii urmează cursuri de calificare. Elementele de construcţie sunt dimensionate astfel încât să permită înlocuirea manuală, dând astfel familiilor posibilitatea să efectueze reparaţii şi/sau intervenţii de extindere atunci când sunt necesare. Spaţiul interior este flexibil iar casa este evolutivă, fiind prevăzută cu spaţii în aer liber, precum bucătării de vară sau ateliere.
Sus, locuința Vătafu, Belciugatele, 2017.
Jos, locuința Marian, Belciugatele, 2016
Sus, locuința Enache, Belciugatele, 2015.
Jos, locuința Radu, Belciugatele, 2014. 137
Sus, locuința Burtea, Belciugatele, 2014.
Jos, locuința Ciușcoiu, Dor Mărunt, 2012.
Sus, locuința Marcu, Dor Mărunt, 2012.
Jos, locuința Capră, Dor Mărunt, 2012.

Școli de arhitectură socială 141
participativă

Școlile de arhitectură socială participativă Proiectul educațional are următoarele obiective:
-crearea unei şcoli a arhitecturii interesului public în România
-educarea studenților în vederea realizării de proiecte pentru comunități dezavantajate
-crearea unor proiecte pilot, experimentale, care să răspundă nevoilor din teritoriu
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a grupurilor aflate în sărăcie extremă şi excluziune socială, prin creşterea calităţii fondului construit destinat locuirii şi serviciilor sociale
- crearea unei metodologii şi unui model de intervenţie aplicabil la nivel naţional
-strângerea de fonduri pentru construirea proiectelor
Foarte pe scurt, Atelierul Arhipera este un program educațional în care aspectul nonformal prevalează, este un spațiu al învățării interactiv care se construieşte împreună de către profesori şi studenţi. Este un atelier în care cursantul este important nu prin cât poate să înveţe, ci prin cât poate să creeze. De aceea cursurile teoretice îmbracă forma unor dezbateri, iar atelierele practice înseamnă construcţie efectivă. În cadrul atelierului Arhipera, studenţii îşi construiesc propriile proiecte, făcute pentru beneficiari reali. Adică fac arhitectură construită. În cadrul programului, grupul de arhitecţi, cursanți şi studenţi Arhipera proiectează participativ, împreună cu membrii comunităţilor, iar proiectele sunt construite prin obţinerea de finanţări externe
Cursurile de arhitectură socială participativă Arhipera de până acum s-au concretizat în proiectarea participativă a patru locuinţe evolutive în Dor Mărunt, a șase locuinţe în Belciugatele și amenajarea unui parc public, dând posibilitatea studenţilor arhitecţi şi urbanişti, elevi și voluntari în cadrul grupului de arhitectură socială participativă Arhipera, să aprofundeze domeniul atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Finalizarea celor 4 locuinţe pentru familii dezavantajate din Dor Mărunt a constituit prilejul transpunerii de către studenţi, pentru prima oară, a propriilor proiecte în realitate, precum şi lucrul direct cu un beneficiar în carne şi oase.
Foarte pe scurt, Atelierul Arhipera este un program educațional în care aspectul nonformal prevalează, este un spațiu al învățării interactiv care se construieşte împreună de către profesori şi studenţi. Este un atelier în care cursantul este important nu prin cât poate să înveţe, ci prin cât poate să creeze. De aceea cursurile teoretice îmbracă forma unor dezbateri, iar atelierele practice înseamnă construcţie efectivă. În cadrul atelierului Arhipera, studenţii îşi construiesc propriile proiecte, făcute pentru beneficiari reali. Adică fac arhitectură construită. În cadrul programului, grupul de arhitecţi, cursanți şi studenţi Arhipera proiectează participativ, împreună cu membrii comunităţilor, iar proiectele sunt construite prin obţinerea de finanţări externe

Cursuri și ateliere Arhipera

ARHIPERA propune activităţi teoretice şi practice care completează educaţia şi formarea viitorilor arhitecţi, ingineri, sociologi, antropologi, artişti etc, organizate în 4 cursuri/ ateliere aparținând a patru discipline diferite: inovație în design, comunicare grafică creativă, design aplicat și fotografie. Aceste activități aparțin unor discipline în care lectorii Arhipera au dezvoltat expertiză și care sunt foarte utile tuturor celor implicați în industrii creative, furnizându-le instrumentele necesare creației intelectuale (atelierul 1), reprezentării și comunicării ideilor (atelierul 2), transpunerii acestora în practică (atelierul 3) și comunicării proiectului prin imaginefotografică (atelierul 4) .
Cursanții pot propune activităţi care pot completa curricula, precum şi expoziţii personale sau colective etc. Cursurile ARHIPERA propun aprofundarea domeniului designului prin relaționarea cu alte discipline artistice și științifice.

Ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul rural

ARHIPERA face parte din grupul de lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, contibuid la elaborarea și redactarea seriei de ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul rural. Până în prezent Arhipera a realizat ghidurile pentru zonele: Țara Loviștei, Vălcea și Gorj, dintre care primele două urmează a fi publicate. În momentul de față,
arhipera lucrează la prouneri de hoteluri și pensiuni pentru ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul rural al construcțiilor cu gabarite mari.

Hub Inovativ ArhiPera

Dacă auziți multe râsete de copii, exclamații precum: “Uau!”, “Ce interesant!”, “Grozav!”, “Eu vreau sa programez!”, “Eu vreau sa joc rolul de robotel!”, “Am o idee de inovație!”; atunci, cu siguranță ati ajuns la Hub-ul Inovativ Arhipera! Proiectul propune crearea unui spațiu al inovării, unde copiii să poată învăța, experimenta și inova. Scopul proiectului este creșterea potențialului de inovare al noilor generații.
Hub-ul este amenajat astfel încât să permită experimentarea unui model edicațional interactiv, nonformal, centrat pe cursant, în care acesta interacționează direct cu trainer-ul în vederea adaptării standardelor curriculare la abilitățile individuale de asimilare, prin aplicarea cognitivă a cunoștiințelor, prin învățare contextuală integrată, prin dezvoltarea capacității de a investiga, discerne, decide, organiza, inova, prezenta obiectul exercițiului în curs.
Modificarea paradigmei de comunicare ne oferă oportunitatea de a crea și dezvolta online, un mediu învătare inovativ, care să-i învețe pe copii să învețe, și mai ales, să își folosească aptitudinile dobândite în cadrul cursurilor de inovare și programare de la hub. Astfel am creat o platformă online de inovare, ce conține tutoriale, Ghidul ilustrat al inovatorului vol.I și o secțiune de forum , în care trainerul raspunde întrebărilor sau oferă îndrumare celor interesați sau curioși să afle mai mult despre domeniul inovării: www.inohub.ro.

Progres momentan

Capitol VI/VI
99%
Intotdeauna ramane ceva de imbunatatit! Adauga tu 1%

Navigatie

Initiativa pentru

#inovarecivică

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro)
Finanțat prin:
Dezvolat de:
În parteneriat cu:
Cu sprijinul:
Scopul proiectului Hub Inovativ Arhipera este creșterea potențialului de inovare al copiilor de gimnaziu, prin exerciții și jocuri creative. Derulăm activități în mai multe orașe, chiar și în comunitățile defavorizate, pentru a face inovarea accesibilă tuturor. Și tu poți inova, trebuie doar să crezi în ideile tale și să le testezi pentru a le îmbunătăți constant!
© 2020 @ INOHUB | Toate drepturile rezervate
Designed & Developed by 
facebook-official