Capitolul I

Ce este inovarea?

Invenție și Inovație.
Ce este inovarea?

De multe ori termenii idee, invenție și inovație se suprapun, sau sunt folosiți alternativ, pentru a evita repetiții supărătoare. În cuprinsul prezentului ghid, ei vor fi utilizați cu o semnificație precisă, reprezentând etape succesive ale proceselor creative. Provenind din grecescul eidos, cuvântul idee are o acoperire semantică vastă, acesta putând fi atât o opinie, un gând, o convingere, cât și, important pentru materialul de față, o formă de cunoaștere. Pentru a crea ceva nou, este nevoie de o idee oricât de nebunească. De altfel, în cadrul aplicării metodelor de stimulare a creativității, cum ar fi metoda brainstorming, orice cuvânt devine idee și poate genera idei noi. 

Ideea poate însemna și o intenție ori o elaborare originală a gândirii. Ideea poate fi materializată sau nu. Câmpul ideilor și istoria acestora este unul dintre domeniile importante ale filosofiei.
Ideea este și un răspuns la probleme cu care oricine se poate confrunta, la un moment dat. De exemplu, merg pe munte, îmi este sete și observ apă curată curgând pe o piatră. Nu o pot colecta cu mâna, așa că improvizez un cornet din hârtie cu care pot reține apa și astâmpăra setea. Ideea unui cornet reprezintă rezolvarea unei probleme. Spre deosebire de idee, invenția reprezintă o realizare tehnică nouă într-un domeniu al cunoașterii, generatoare de progres. Invenția face să avanseze domeniul unde este realizată.
Invenție ironică, cu caracter de unicat, fără scopul sau șansa de a se transforma în inovație, la Bienala de Arte, Veneția, 2017.
Construcție zburătoare, asemănătoare unui Zeppelin, invenție prezentată în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția, 2012.
Ideea creării unor nori în interiorul clădirii a fost pusă în practică în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția, 2010, spre deliciul vizitatorilor de toate vârstele.
Se poate spune că o idee stă mereu la baza unei invenții, iar o invenție este o idee ca formă de cunoaștere aplicată într-un anumit domeniu. Cornetul din povestea de mai sus nu reprezintă o invenție, întrucât nu am inventat eu cornetul. Dar primul cornet inventat de om a fost o invenție, inspirată din coarnele bovinelor care, de-a lungul timpurilor, fuseseră folosite ca pahare, instrumente de suflat, recipiente pentru praf de pușcă ș.a.m.d.. Inventarea reprezintă crearea unui produs sau serviciu pentru prima oară. Invenția este rezultatul acțiunii de a inventa.

In sensul prezentului ghid, inovația este o invenție care a fost transformată într-un produs sau serviciu accesibil cât mai multora, prin îmbunătățiri succesive.

Altfel spus, o invenție poate rămâne, la fel ca în cazul ideii, la stadiul unui obiect singular, unicat, nereplicabil.

Istoria abundă în invenții trăsnite, iar inventatorul nebun cu râs cavernos este unul dintre personajele familiare din imaginarul colectiv contemporan. Inovația nu își permite acest lux, iar inovatorul este o persoană foarte atentă la cei cărora le este dedicată munca sa.

Dacă un inventator are nevoie de competențe și abilități științifice și tehnice, inovatorul are nevoie, în plus, de abilități strategice și de cunoaștere a pieței unde își va lansa produsul.

De exemplu, multe dintre mașinile schițate de Leonardo da Vinci (1452-1519), în special cele dedicate zborului, nu au putut fi construite la vremea respectivă, rămânând la stadiul de idei, din pricina absenței materialelor necesare construirii lor. Deși Leonardo nu a fost primul care s-a gândit la o parașută, el a făcut numeroase schițe și machete ale acestui aparat, în perioada 1480-1483, la Milano.

Primul test reușit al parașutei a fost realizat la Veneția, în 1617, de către Faust Vrančić. Acesta și-a botezat aparatul de zbor Homo Volans, adică Omul Zburător, împlinind astfel unul dintre visurile umanității, și anume zborul. Invenția parașutei a devenit inovație, trecând la producție de serie abia la începutul secolului al XX-lea.

Deltaplanul, schițat și el de Leonardo, a putut fi construit abia în secolul al XX-lea, odată cu apariția tehnologiei prelucrării aluminului. Însă unul dintre inventatorii deltaplanului rămâne Leonardo. Primele teste de zbor ale unui deltaplan au fost făcute abia în secolul al XIX-lea, de către Otto Lilenthal (1889).

Inovarea reprezintă procesul de transformare a unei idei sau invenții într-un produs sau servicii care creează valoare de utilizare pentru foarte mulți oameni.

Joseph Schumpeter, unul dintre părinții economiei moderne, spunea că inovarea se poate manifesta prin introducerea pe piață a unui produs nou, a îmbunătăți un produs existent, un proces nou într-o industrie, descoperirea unor piețe noi, identificarea unor noi surse de aprovizionare sau a restructura o organizație. Inovația este rezultatul acțiunii sistematice și organizate de a inova.
Parașută, exponat în Muzeul Militar Național, București. Se
poate observa modul de strângere a voalurii, astfel încât o
suprafață mare, suplă și rezistentă, să poată fi pliată într-un
rucsac.
Aparatul de zbor al lui Traian Vuia, expus la Muzeul Militar Național, București.

STIATI CA?

Traian Vuia a inventat aeroplanul cu care a efectuat la Montesson, în Franța, primul zbor din lume cu un aparat autopropulsat mai greu decât aerul?

VREI SĂ ȘTII MAI MULTE?

* Atentie acest link va trimite catre o pagina externa
Într-adevăr, introducerea pe piață a invenției lui Nils Bohlin, centura de siguranță în trei puncte, a inovat producția de automobile, eficiența dovedită de centura de siguranță în salvarea vieților impunând, în scurtă vreme, echiparea tuturor mașinilor cu acest dispozitiv. Ulterior, centura de siguranță în trei puncte a fost îmbunătățită, prin adăugarea mecanismului de blocare la șoc și dezangajare în cazul unei acțiuni line și cursive. Îmbunătățirea produsului reprezintă o altă formă de inovare. Laminarea oțelului a reprezentat un proces nou în industria metalurgică, iar el a generat, în secolul al XIXlea, apariția podurilor metalice, clădirilor cu structură metalică sau, așa numitei, arhitecturi a inginerilor. Tot profilurile laminate au stat la baza gândirii îndrăznețe a zgârie-norilor, la Chicago și New York. Descoperirea unor noi piețe reprezintă, în viziunea lui Schumpeter, o formă de inovație, din moment ce ea obligă o companie să se poziționeze pe acea piață, să încheie acorduri comerciale și să-și inoveze produsele în vederea vânzării acestora.

Există o anecdotă potrivit căreia doi vânzători de pantofi din secolul al XVIII-lea au fost trimiși în Africa să cerceteze piața existentă. Primul a revenit trist. „Nimeni nu poată pantofi acolo”, a spus el, cu fața în pământ. „Nu este nimic de făcut.” Al doilea s-a întors vesel. „Nimeni nu poată pantofi acolo”, a jubilat el. „Avem un continent de încălțat!”. O abordare inovativă pe piețele economice poate face diferența între sustenabilitatea sau falimentul unei companii. A descoperi noi surse energetice ori de aprovizionare reprezintă una dintre inovările cele mai căutate la ora actuală, când se fac eforturi considerabile de înlocuire a combustibililor fosili (cărbune, petrol, hidrocarburi) cu surse alternative, regenerabile.
Căutarea formei celei mai eficiente a palelor unei turbine eoliene, prin experimente.
Turnul metalic imaginat de către Émile Nouguier, Maurice Koechlin și Stephen Sauvestre, numit și Turnul Eiffel, construit între 1887-1889, cu ocazia Expoziției Universale Paris din 1889, reprezintă una dintre utilizările cele mai îndrăznețe ale oțelului laminat din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cu o înălțime de 300 de metri, turnul era cea mai înaltă construcție din lume la vremea respectivă.
În sfârșit, a restructura o organizație poate reprezenta o inovare în măsura în care modificările aduse structurii conduc la o adaptabilitate crescută, la luarea rapidă a deciziilor, la o suplețe mai mare în abordarea noilor piețe ș.a.m.d. Crearea unei organizații, cum ar fi un organism profesional care se îngrijește de protejarea desfășurării unei anumite profesii este o inovare. Revenind la cornetul cu care am colectat apa, cineva a imaginat pahare telescopice din plastic, care se pot plia și purta într-un buzunar de mici dimensiuni. Paharul pliabil este o inovație, întrucât este un produs destinat vânzării către publicul larg, în special cel amator de drumeții. Peter Drucker (1954) afirma că inovarea este una dintre cele două funcții de bază ale unei organizații (marketing și inovare), iar Statistics Canada (2006, în Tidd, 7) afirmă trei lucruri importante: -inovarea este caracteristica cea mai importantă asociată succesului unei companii; companiile inovatoare cresc mai repede, mai solid și cu mai mult succes decât cele care nu inovează; -companiile care își cresc constant cota de piață și profiturile sunt cele inovative.
Captură de ecran pentru unul dintre manualele digitale accesibile pe site-ul Ministerului Educației Naționale la https://www.manuale.edu.ro/

Stiati ca?

Jon Amos Comenius (1592-1670) este inventatorul manualului? Cărturarul ceh, care și-a dedicat întreaga viață pedagogiei, a redactat în 1616 lucrarea numită Grammaticae facilioris praecepta (Precepte ale unei Gramatici mai ușoare), primul manual din istoria pedagogiei, astăzi pierdut. 

Apariția manualului nu ar fi putut fi posibilă fără inovarea lui Gutenberg, tiparul, din 1430, pe care o vom discuta în capitolul ce urmează. În prezent, manualele în format digital pot fi accesate oricând și de oriunde, acest lucru contribuind la creșterea accesibilității educației.

Discutie

Este „Pasărea în spațiu”, a lui Constantin Brâncuși, o inovație?
Dacă da, argumentează!

Pasărea în spațiu, studiu, fotografie realizată în atelierul sculptorului din Paris.
Statele Unite ale Americii, prin instituția vămii, intenționau aplicarea de taxe vamale de 40% din valoarea sculpturilor lui Brâncuși, considerându-le ustensile și nu opere de artă. Funcționarul vamal de la 1928 a privit „Pasărea în spațiu” și a văzut doar o tijă îngroșată și bizară. Brâncuși a replicat că este vorba despre o operă de artă unicat și că ”[…] nu am lăsat pe nimeni altcineva să facă vreo operație de finisare, întrucât subiectul bronzului este o creație deosebită a mea și nimeni, în afară de mine, n-ar fi putut s-o ducă la capăt într-un mod mulțumitor. […]”
Artiști, pictori și sculptori au intervenit în favoarea lui Brâncuși, iar procesul a avut parte de o bună mediatizare în presa vremurilor. Sentința procesului, pronunțată de judecătorul Waite, rămâne memorabilă pentru modul în care inovația reușește să schimbe o întreagă cultură a unei epoci: ”În perioada aceasta s-a dezvoltat aparent o nouă școală de artă, ai cărei exponenți țintesc spre portretizarea ideilor abstracte în detrimentul imitării obiectelor naturale. Indiferent dacă ne plac sau nu aceste noi idei și școlile care le reprezintă, trebuie să luăm în considerare influența pe care acestea o au asupra artei.”
Pasărea în spațiu, studii, fotografii realizate în atelierul sculptorului din Paris.

Progres momentan

Capitol I/VI
15%

Navigatie

Initiativa pentru

#inovarecivică

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro)
Finanțat prin:
Dezvolat de:
În parteneriat cu:
Cu sprijinul:
Scopul proiectului Hub Inovativ Arhipera este creșterea potențialului de inovare al copiilor de gimnaziu, prin exerciții și jocuri creative. Derulăm activități în mai multe orașe, chiar și în comunitățile defavorizate, pentru a face inovarea accesibilă tuturor. Și tu poți inova, trebuie doar să crezi în ideile tale și să le testezi pentru a le îmbunătăți constant!
© 2020 @ INOHUB | Toate drepturile rezervate
Designed & Developed by 
facebook-official