Introducere

Asociem de cele mai multe ori inovația cu tehnologia, ne gândim că inovațiile ne ușurează viața de zi cu zi și așteptăm, în general, ca acestea să ne fie puse la dispoziție de altcineva. Dar dacă în locul ultimului dispozitiv pe care ni l-am cumpărat ne-am gândi cum am putea să inovăm obiectele sau serviciile de care ne slujim zilnic? Dacă am lua în considerare impactul pe care o inovație îl are asupra mediului sau asupra bugetului personal? Dacă am îndrăzni să inovăm noi înșine? Ghidul se adresează în principal copiilor și tinerilor care doresc nu doar să știe mai multe, ci și să inoveze efectiv, școlilor și liceelor, organizațiilor interesate de consolidarea unui mediu educațional inovativ, precum și instituțiilor care doresc creșterea creativității angajaților. Totodată, ghidul este dedicat tuturor celor care, prin natura profesiei ori prin înclinație, doresc să aprofundeze domeniul inovării și, de ce nu, să inoveze ei înșiși. Ghidul de inovare așază în centrul dezbaterii inovația în design și tehnologie, explică bazele inovării în cadrul unei abordări interdisciplinare non-formale, și vă provoacă, pornind de la exemple și prin propria creativitate, să inițiați și să dezvoltați proiecte inovative personale. Materialul de față reprezintă prima ediție, realizată într-un interval de timp determinat. Informația cuprinsă în ghid nu este, în niciun caz, exhaustivă.
O casă conceptuală, gândită de stud. arh. Teodora Lică pentru o familie defavorizată. Leagănul este conectat la un dispozitiv de convertire a energiei mecanice în energie electrică și de stocare a acesteia. În absența unui branșament la rețeaua de energie electrică, joaca poate însemna capacitatea de a alimenta un bec sau un telefon mobil.
Imagine de la una dintre Școlile de vară Arhipera, în timpul construirii unei locuințe pentru o familie defavorizată din Belciugatele, jud. Călărași.
În forma publicată, ghidul se constituie într-un prim instrument de acest tip, perfectibil , a cărui valoare va fi dată de măsura în care va fi util cititorilor săi. Autorul ghidului, doctor arhitect Lorin Niculae, este conferențiar universitar al Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”. Deține premii la competiții de arhitectură și design, interne și internaționale. Practică arhitectura din 1994 și este președinte al Asociației Arhipera, precum și profesor invitat la instituții de învățământ prestigioase din țară și din afara țării.

Arhipera este o organizație non-profit, înființată în anul 2014. Prin proiectele sale, Arhipera îmbunătățește condițiile de viață ale grupurilor vulnerabile din comunități aflate în sărăcie extremă. Arhipera a dezvoltat un model integrat de dezvoltare comunitară, care include ocuparea forței de muncă, construirea de locuințe, asistență socială, asistență medicală și dezvoltare prin programe culturale. Arhipera este o organizație care promovează educația creativă non-formală, bazată pe inovație. A organizat până în prezent 8 școli de vară dedicate inovării, concretizate prin dezvoltarea de prototipuri inovative pentru comunități defavorizate din mediul rural.
Studenții arhitecți Alexandru Popa și Alexandru Brătescu, testând un prototip miniatural de turbină eoliană realizat dintr-o conservă de măsline și o bormașină stricată, în timpul uneia dintre Școlile de vară Arhipera.
Ghidul este redactat într-un limbaj accesibil, în vederea consultării lui de către grupe de vârstă și categorii socio-profesionale diferite. Structura ghidului include capitole care tratează câte un subiect important legat de inovare, menit să deschidă un orizont de cercetare, să creeze oportunități de cunoaștere și aplicare în viața de zi cu zi. Nu în ultimul rând, ghidul pledează pentru crearea unei culturi a inovării în instituțiile de învățământ din România, de la grădiniță și până la școlile doctorale. Ghidul este bogat ilustrat, iar fotografiile sunt explicate pe larg pentru a facilita înțelegerea temelor aduse în discuție. Deși multe fotografii conțin exponate de la bienale de artă și arhitectură, comentariul se referă nu la autori, ci la modul în care imaginea explică unele dintre conceptele enunțate în ghid. În acest sens, valoarea fotografiilor este una ilustrativă și nu documentară. Referiri la autorii inovațiilor sau proiectelor fotografiate au fost făcute ori de câte ori acestea sunt relevante pentru subiectul detailat.

Ghidul nu evocă mărci de produse și producători, decât dacă acestea sunt importante în dialogul propus cu cititorul. Prin ghid, nu am intenționat să facem reclamă nimănui și sperăm să fi reușit. În același timp, ghidul are un caracter interactiv, propunând exerciții de dezvoltare a creativității, discuții euristice. Rubricile Știai că? și Vrei să știi mai multe? extind subiectele analizate cu alte exemple și link-uri către site-uri resursă, unde cititorul poate găsi mult mai multe informații decât cele care puteau fi incluse în ghid. În sfârșit, având în vedere bogăția subiectelor și lipsa intenționată de specializare a ghidului într-un domeniu sau altul al cunoașterii umane, alegerea temelor discutate este, desigur, arbitrară, criteriul de selecție al acestora fiind legat în primul rând de accesibilitatea subiectului unui public cât mai numeros.
Primul volum al ghidului tratează tipurile de inovări, nevoia de inovare, sursele inovării și arată nevoia de a crea o cultură a inovării în România.
Al doilea volum va lua în discuție modul în care este posibil să inovăm, brokerajul cunoașterii, compus din cele patru etape ale procesului inovativ (vânătoarea ideilor, activarea ideilor, imaginarea de utilizări noi pentru idei vechi și testarea conceptelor promițătoare) și se va încheia cu enunțarea câtorva principii fundamentale ale inovării. Ne propunem ca volumul al doilea al Ghidului să vadă lumina tiparului în 2020. 14
Dacă inovările secolului al XX-lea au fost din domeniul electrificării, comunicațiilor, deplasării cu viteză, mecanizării, tehnologiilor medicale, computerelor ș.a.m.d., inovările secolului al XXI-lea vor fi, preponderent, din domeniile sustenabilității, accesibilității echitabile a resurselor, conservării speciilor, geneticii, inteligenței artificiale, educației și nu numai.
La fel ca în imaginea de mai sus, inovarea prezintă riscuri inerente, care trebuie înțelese și asumate. În același timp, fără inovare o civilizație nu poate avansa și nu-și poate croi un loc în istorie.
Loc de joacă amenajat în Vincennes. Înălțimea mare a ansamblului de joacă presupune riscul de cădere dincolo de cota de siguranță. Riscul este asumat, în vederea dezvoltării îndrăznelii copiilor și a spiritului întreprinzător. Satisfacția este pe masura riscului.
Initiativa pentru

#inovarecivică

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro)
Finanțat prin:
Dezvolat de:
În parteneriat cu:
Cu sprijinul:
Scopul proiectului Hub Inovativ Arhipera este creșterea potențialului de inovare al copiilor de gimnaziu, prin exerciții și jocuri creative. Derulăm activități în mai multe orașe, chiar și în comunitățile defavorizate, pentru a face inovarea accesibilă tuturor. Și tu poți inova, trebuie doar să crezi în ideile tale și să le testezi pentru a le îmbunătăți constant!
© 2020 @ INOHUB | Toate drepturile rezervate
Designed & Developed by 
facebook-official